Ana Sayfa   |   Biz Kimiz   |   Referanslar   |   Envanterler   |   Uluslararası İşbirlikleri   |   Sosyal Sorumluluk Projelerimiz  |   İletişim
  Eğitim     Danışmanlık     Koçluk  
Yeniliklerden Haberdar Olmak İstiyorum
>>>>
Koçluk
Koçluk (Coaching) hizmetlerimiz
Koçluk (Coaching) nedir
Koçluk Kitabı
Koçluk ve Mentorluk Alanındaki İşbirliklerimiz
Gönüllüler İçin Mentorluk Rehberi


Koçluk (Coaching) hizmetlerimiz
Koç Kimdir, Katma Değeri Nedir?
 • Koç, amacınıza ulaşmanızda sizi harekete geçirecek ve gelişmeleri sizinle birlikte izleyecek kişidir.
 • Koç, zenginliğinizi ve potansiyelinizi açığa çıkaran, sizi hem zorlayan hem de motive eden kişidir.
 • Koç, sizin istediğiniz yaşamı sürdürme yolculuğunuzda ortağınızdır.
 • Koç, kendinizi tanımanızı sağlar.
 • Koç, hedeflerinizi gerçekleştirmek için gereken araçları, yapıyı ve desteği temin eder.
 • Koç, olumlu ve olumsuz alışkanlıklarınızı fark etmenizi sağlar.
 • Koç, vizyonunuzu gerçeğe dönüştürme sürecini sizinle paylaşır.

Kurum İçi Koç veya Mentor Yetiştirme Programı

Kurum çalışanlarına koçluk ve/veya mentorluk yapmak üzere seçilen yöneticilerin koçluk becerilerini geliştirmek üzere kuruma özel olarak yapılandırdığımız bir programdır. Bu program sonunda özel eğitim almış şirket koçları ve mentorları ister astlarına, isterse diğer bölümlerdeki çalışanlara koçluk/mentorluk yapabilmektedir. 

Çalışanlar bu uygulamadan ne kazanırlar?

 • Problemlerini ve gelişmeye açık yönlerini objektif bir biçimde tespit etme imkanı bulurlar.
 • Aldıkları geribildirimlerle kendileri hakkında objektif bakış açısı kazanırlar.
 • Hedeflerini belirler bunlara ulaşmak için eylem planı hazırlayarak uygulamaya koyarlar.
 • Performansları yükseldikçe motivasyonları artar.
 • Farklı düşünce modelleri kazanarak yaratıcılıklarını artırırlar.
 • Kendilerine yapılan bu yatırımla kuruma bağlılıkları artar.

Yönetici Koçluğu
Bu çalışmayla yönetici hedeflerine hızlı ve emin adımlarla ulaşabilmektedir. Ayrıca hem kendisinin hem de ekibinin performansını artırmak için gerekli olan becerileri edinmekte, gelişmekte ve kendisini daha iyi tanımaktadır. 

Yöneticilerde neler daha farklılaşıyor?
 • Yöneticilik ve İletişim becerileri gelişir.
 • Profesyonel ve kişisel hedeflerini entegre ederler.
 • Koçun tuttuğu ayna sayesine özeleştiri yapabilirler.
 • Kişisel ve subjektif sınırlamalarının bilincine varıp bunlardan kurtulmanın yollarını öğrenirler.
 • Astlarının kurumun hedef ve stratejileriyle bütünleşmesini sağlarlar.
 • Karar verme ve uygulama becerileri gelişir.
 • Önceliklerini belirler ve zamanlarını daha etkili yönetebilirler.
 • Düzenli olarak kendilerini sorgulayarak, disiplinli bir gelişme rotası kazanırlar.

Takım Koçluğu
Kurum içindeki takımların birlikte gelişmelerini, daha uyumlu çalışmalarını ve verimli sonuçlar almalarını sağlayacak bir çalışmadır. Bu program boyunca takım üyeleri yaratıcı çözümler üretme becerisini kazanmaktadırlar. 

Danışanlar ne kazanırlar?
 • Birlikte daha etkin çalışmaya başlarlar.
 • Yaratıcılıkları artar.
 • Kaynaklarının farkındalığına varıp daha etkin kullanırlar.
 • İç çatışmaların sebeplerini tanımlar, önlem alırlar.
 • Ortak hedeflerine kilitlenirler.
 • Birbirlerini daha iyi tanırlar.
 • Takım ruhu oluştururlar.
 • Sorumluluklarını sahiplenirler.
 • Birbirlerinin gelişimine katkıda bulundukları için haz duyarlar.
 • Bilgilerini tazeler ve yeni bakış açıları kazanırlar.

Performans Koçluğu
Çalışanların gelişmeye açık yönleri ve iş hedeflerine dönük yapılan bir çalışmadır. Koç ile danışan, süreç boyunca bireyin hedefleri ve geliştirmek istediği yetkinliklerine göre eylem planı hazırlamakta ve buna uygun şekilde hızla harekete geçilmektedir. 

Danışanlar ne kazanırlar?
 • Kişi hedefleri için gerekli yetkinliklerin bilincine varır.
 • Bunları geliştirmek için yol haritası hazırlanır.
 • Kişi bu hedefe ulaşmak için cesaretlendirilir.
 • Başkalarının gelişimine katkıda bulundukları için haz duyarlar.
 • Bilgilerini tazeler ve yeni bakış açıları kazanırlar.

Satış Koçluğu
Satış ekiplerinin kendilerine özgü ve hedeflerine odaklı farklı bir yaşamları vardır. Satış koçları, satış yöneticilerinin ve ekiplerinin hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duydukları aşamaları birlikte belirlemek, çizdikleri yola sadık kalarak bu aşamaları en verimli biçimde geçirmek amacını güden koçluktur. 

Danışanlar ne kazanırlar?
 • Satış ekiplerinin dinamizmini artırır.
 • Olumlu etkileşimi sağlar.
 • Satış elemanlarının hedeflerine daha etkin bir biçimde ulaşmasını sağlar.
 • Birbirlerinin tecrübelerinden faydalanırlar.
 • Kişiler kendi gelişmiş ve gelişmeye açık yönlerini keşfederler.

Yaşam Koçluğu
Kişilerin yaşamlarını daha anlamlı kılacak, hayat kalitelerini yükseltecek bir çalışmadır. Dengeli bir yaşam kurmak, hayatını eğlenceli bir yolculuk haline dönüştürmek, yaşamında tatmin olmak ve potansiyelini ortaya çıkarmak isteyen kişilere verilen koçluk hizmetidir. 

Danışanlar ne kazanırlar?
 • Yaşam dengesini kurmayı öğrenir.
 • Yaşam kalitesi artar.
 • Yaşamına yeni yön verme fırsatını ve cesaretini kazanır.
 • Endişe, korku, güvensizlik gibi iç engellerini kırar.
 • Güçlü yönlerini keşfeder ve bunlardan güç alır.
 • Kişisel hedefler koyar.
 • Kaynaklarını keşfeder.
 • Hedeflerine ulaşmak için bu kaynakları kullanarak yol haritası çizer.

Kariyer Koçluğu
Yaptıkları işin kendileri için uygun olup olmadığını sorgulayan veya hangi mesleği seçmesi konusunda soru işaretleri olan kişilere verilen hizmettir. Bu çalışma kişilerin kendi yetkinlikleri konusunda bilinçlenmelerini, eyleme geçmek için cesaretlenmelerini ve bunun için ihtiyaç duydukları yol haritasının oluşturulmasını sağlamaktadır. 

Danışanlar ne kazanırlar?
 • Kariyerlerine ne şekilde devam etmek istediklerine karar verirler.
 • Hedeflerini net olarak tanımlarlar.
 • Bu hedeflere ulaşmak için eylem planı hazırlayarak uygulamaya koyarlar.
 • Kendi yetkinlikleri konusunda bilinçlenirler.
 • Kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır ve yaşam kalitelerini artırırlar.

Girişimcilik Koçluğu
İş kurma aşamasında olan veya mevcut işini sağlıklı bir şekilde kurumsallaştırmayı ve büyütmeyi amaçlayan kişilere hedeflerine ulaşmak için hangi becerilerini nasıl geliştirecekleri konusunda verilen koçluk hizmetidir. 

Danışanlar ne kazanırlar?
 • Girişimciler kendi kişisel analizlerinin sonucunda iş kurmak veya işlerini büyütmek için gerekenlerin bilincine varır, kendilerini sorgularlar.
 • Hedeflerini net olarak tanımlarlar.
 • Bu hedeflere ulaşmak için eylem planı hazırlayarak uygulamaya koyarlar.
 • Kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır ve yaşam kalitelerini artırırlar.
 • Daha fazla manevi ve maddi tatmin sağlarlar.


 • Ana Sayfa
 • Biz Kimiz
 • Referanslar
 • Envanterler
 • Uluslararası İşbirlikleri
 • Sosyal Sorumluluk Projelerimiz
 • Eğitim
 • Danışmanlık
 • Koçluk
 • Makaleler
 • Haberler
 • Etkinlikler
 • Foto Galeri
 • İletişim